İçeriğe atla Alt bilgiye atla

KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Gizlilik politikası, bu site aracılığıyla, ya da bu siteyle bağlantılı olarak bize ulaşan kişisel bilgilerinizin kullanımını kapsamaktadır.

Bu sitede toplanan kişisel veriler İDM DİYALİZ MERKEZLERİ tarafından yönetilmektedir.

BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KULLANIMI

Kişisel bilgilerinizi (örneğin ad, adres, telefon numarası ve e-posta) aşağıdaki amaçlarla alıyor ve kullanıyoruz:

 • Sizlerden gelen soru ya da talepleri karşılamak için
 • Sizlerden gelen başvuruları işleme koymak için
 • Sizlerle aramızda mevcut bulunan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için
 • Sizlere sağlanan hizmetlerle ilgili sorunları öngörebilmek ve çözümlemek için
 • İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek ürün ya da hizmetler yaratabilmek için.

Bu gizlilik politikasında belirtilen durumlar dışında kimliğinizin tespit edilmesine yol açabilecek bilgilerinizi, yasal nedenlerden kaynaklı mecbur kalmadığımız sürece, ya da haklarımızı, varlıklarımızı ya da kişisel emniyetimizi ve kullanıcılarımızın/müşterilerimizin emniyetini korumak ve/veya savunmak ve benzeri nedenlerle açıklamamız gerekmedikçe, sizin izniniz olmadan açıklamayacağız.

Kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilenler dışındaki nedenlerle (gelişme ve yeniliklerden haberdar etme, sizlerin katılımının yararına olacak etkinliklerde hızlı kayıt gerçekleştirme pazar araştırmaları ve verilerinin izlenmesi amacıyla, size ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve bu kapsamda size ulaşmak amacıyla, ilginizi çekebilecek bilgileri sizlere gönderebilmek amacıyla vb.) kullanma seçeneğini tercih etmeniz halinde bilgilerinizi bizlere ulaştırdığınızda bu şekilde bir kullanıma onay vermeniz halinde bu gibi amaçlarla kullanacağız. Ayrıca sizin olumlu görüşünüzü almak suretiyle adınızı, adresinizi, ya da bizimle paylaştığınız herhangi bir başka kişisel bilginizi, belirleyeceğimiz, İDM Diyaliz dışındaki üçüncü şahıslara aktarmak isteyebiliriz. Söz konusu üçüncü şahıslar bu bilgileri pazar araştırmaları ve verilerinin izlenmesi, size ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve bu kapsamda size ulaşmak, ilginizi çekebilecek bilgileri sizlere gönderebilmek gibi amaçlarla kullanabilirler. Bilgilerinizin bu amaçlarla kullanımına bir son vermek isterseniz tarafımıza aşağıda belirtilen yazılı e-posta adresinden ulaşmanız halinde, kullanıma tercihiniz doğrultusunda son verilecektir. Böyle bir durumda kişisel verilerinizi yukarıdaki bölümde belirtilen amaçlarla, makul ölçülerde kullanmaya devam edeceğiz.

KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLERİN TOPLANMASI

Kullandığınız internet tarayıcı türü ya da bizim sitemize bağlandığınız web sitesi gibi kişisel olmayan bilgilerinizi de otomatik olarak toplayabiliriz.

Ayrıca siteye gönderdiğiniz detay bilgileri (örneğin yaşınız ya da yaşadığınız kent) de toplayabiliriz. Bu bilgilerle kimliğiniz saptanamaz ve bunlar yalnız sitenin etkin hizmet sağlaması için kullanılır.

Zaman zaman bu türden kişisel olmayan ya da toplu verileri bu siteyle bağlantılı amaçlarla kullanmaları için üçüncü şahıslarla da paylaşabiliriz.

ÇEREZLERİN (COOKİES) KULLANIMI

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez kullanıyoruz.

Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz.

Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Sitemizi izlerken genel olarak “cookies” (çerez) olarak adlandırılan bazı bilgileri bilgisayarınızda depolayabiliriz. İnternet sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde bu çerezleri bilgi amaçlı olarak okuyabiliriz. Topladığımız bilgi türü bilgisayarınıza (PC) özgüdür, anonimdir ve IP adresinizi, PC’nin internet sitesini ziyaret tarih ve saati, internet sitemizin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği ve ulaşılmak istenen internet sayfalarının başarıyla size sunulup sunulmadığı gibi verileri içerir.

Çerez verilerinden, internet sitemizin kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak ve internet sitemizin optimum seviyede çalışıp çalışmadığını görebilmek amacıyla yararlanırız.

Bilgisayarınızın ayarlarını değiştirerek bu bilgileri silebilir ya da bloke edebilirsiniz. Bu bilgileri siler ya da bloke ederseniz, sitenin bazı özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz.

KAYITLARIMIZIN DOĞRU OLARAK TUTULMASI

Bizde bulunan size ait bilgilerin mümkün olduğunca doğru olmasını amaçlamaktayız.

Bize sunduğunuz bilgileri gözden geçirmek ya da değişiklik yapmak istemeniz durumunda lütfen bizimle aşağıdaki belirtilen şekilde bağlantı kurun.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel bilgilerinize yetkili olmayan kişiler tarafından ulaşılmasını ve doğru olmayan şekillerde kullanılmasını engellemek için teknolojik önlemler almakta ve bu amaca yönelik politikalar uygulamaktayız. Bu önlemleri uygun yeni teknolojiler geliştikçe güncelleyeceğiz. Bizim internet sitemizdeki bir link (bağlantı) aracılığıyla ulaşmış olduğunuz, bizim internet sitemize diğer bir internet sitesindeki linkten ulaşmış olsanız bile, diğer internet sitelerinin gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu olamayız.

BAŞKA KİŞİLERİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN VERİLMESİ

Sitede ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi ulaştırmak amacıyla, örneğin ailenizin ya da yakınlarınızın kişisel bilgileri istenebilir. Bu bilgileri ulaştırmadan önce lütfen bilgilerinin bu şekilde kullanılması için söz konusu kişilerin onayını alın. Bu şahıslara ait bilgiler bu gizlilik politikasıyla uyuşmayan şekillerde kullanılmayacaktır.

Gizlilik politikamız değişebilir, sizleri bilgilendirmek adına değişim olduğunda bunu sayfamızda yayınlayacağız. Lütfen gizlilik politikamızı düzenli olarak kontrol edin.

Bizimle gizlilik politikamızla ilgili bağlantıya geçmek isterseniz, info@idmdiyaliz.com.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,     

İDM DİYALİZ MERKEZLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İDM DİYALİZ MERKEZLERİ (“İDM DİYALİZ”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “Veri Sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

İDM DİYALİZ Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, İDM DİYALİZ ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, İDM DİYALİZ bağlı birimleri, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, İDM DİYALİZ ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere aşağıda sayılan kişisel verileriniz, İDM DİYALİZ tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Kimlik Bilgileriniz adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; İletişim Bilgileriniz adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz; Muhasebe Bilgileriniz banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; Diyaliz merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz, sağlık bilgileriniz, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz, İDM DİYALİZ’e iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile İDM DİYALİZ çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz. İDM DİYALİZ tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir; kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Diyaliz merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, hastane ve tıp merkezleri ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi, Diyaliz Merkezlerimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi ve sağlık verilerinizin saklanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.

Kişisel verilerinizin açık rızanızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır. Bu haller:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İDM DİYALİZ’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, İDM DİYALİZ’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, İDM DİYALİZ tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 1. Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Onay:

İDM DİYALİZ’e başvuranlar başvuru esnasında, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Açık Rıza Metnini” ad-soyad bilgileri ile birlikte imzalamak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olacaklardır.

Kişisel veriler bakımından gerekli izinler verilmediği takdirde, kişisel verilerin paylaşımı suretiyle verilebilecek ve hizmet alınan kişi veya şirketler ile kuruluşlardan hizmet alınamaması suretiyle hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı, başka bir anlatımla “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin kısmen veya tamamen sunulamayacağı önemle dikkate alınmalıdır. Zira, istisnai durumlar saklı kalmak kaydı ile, “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin sunulamamasından doyalı İDM DİYALİZ hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve İDM DİYALİZ’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı “2” no lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler”  ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, işleme amacına uygun olarak, gerekli çalışmaların yürütülmesi, güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla yalnızca ilgili departmanlar ve bu departman bünyesinde çalışan yetkili kişiler ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz İDM DİYALİZ ve birimlerine, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, mahkemeler ve icra daireleri, Türkiye Eczacılar Birliği, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sigorta şirketleri, hastalar tarafından yetkilendirilen üçüncü kişiler, iş birliği yapılan laboratuvarlar ve sair merkezler ile Elektronik Tıbbi Kayıtlar ve Elektronik Sağlık Kayıtları sistemlerine, şirket sunucu ve veri depolama ünitelerine, SAP (System, Application & Products – Sistem, Uygulama &Ürünler)  uygulamalarına ve yedekleme sistemlerine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Veri işleme süresi:

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükarda İDM DİYALİZ’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bunların yanında kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla İDM DİYALİZ’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları:

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde İDM DİYALİZ’e başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
 3. İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurular, İDM DİYALİZ’e ait ‘www.idmdiyaliz.com.tr’ adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’ doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, İDM DİYALİZ Klinik Finans ve İdari İşler Sorumlusuna kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla aşağıda unvan, adres ve kep/e-posta adresleri ayrı ayrı belirtilen şubelerimizden hizmet aldığınız şubeye ait bilgiler ile başvuru formunu doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, İDM DİYALİZ e-posta adresine ya da tarafınıza ait İDM DİYALİZ’e daha önce bildirdiğiniz ve İDM DİYALİZ sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

İDM DİYALİZ’e ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

telefon
whatsapp