İçeriğe atla Alt bilgiye atla

Sorumlu Uzman Hekim

Nefrolog Dr. Nadir Alpay

Eğitimi

İstanbul Üniversitesi/ İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1999

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı 2005

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi 2014

Çalışma Yılı

21 Yıl

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Alpay N, Ozkok A, Caliskan Y, Akagun T, Cinar SA, Deniz G, Sariyar M, Yildiz A. Influence of conversion from calcineurin inhibitors to everolimus on fibrosis, inflammation, tubular damage and vascular function in renal transplant patients. Clin Exp Nephrol. 2014 Feb 11
 2. Celtik A, Alpay N, Celik A, Sezer TO, Turkmen A, Camsari T, Toz H, Sever MS, Hoscoskun C; Turkish Society of Nephrology Kidney Transplantation Working Group. Kidney transplant recipients with functioning grafts for more than 15 years. Transplant Proc. 2013 Apr;45(3):904-7. doi: 10.1016/j.transproceed.2013.02.051.
 3. Caliskan Y, Ozkok A, Akagun T, Alpay N, Guz G, Polat N, Tufan F, Ecder T, Bozfakioglu S Cardiac biomarkers and noninvasive predictors of atherosclerosis in chronic peritoneal dialysis patients. Kidney Blood Press Res. 2012;35(5):340-8. doi: 10.1159/000332084. Epub 2012Apr.3
 4. Akagun T, Caliskan Y, Alpay N, Ozkok A, Yazici H, Polat N, Guz G, Oflaz H, Turkmen A, Sukru Sever M. Long-term prognostic value of coronary flow velocity reserve in renal transplant recipients. Transplant Proc. 2011 Sep;43(7):2612-6. doi: 10.1016/j.transproceed.2011.05.046.
 5. Kayar Y, Bayram Kayar N, Alpay N, Hamdard J, Ekinci I, Emegil S, Bag Soydas R, Baysal B Interferon Induced Focal Segmental Glomerulosclerosis Case Rep Nephrol. 2016;2016:6967378. Epub 2016 Oct 26
 6. Omer Kaya, Fatih Tufan, Rafet Basar, Timur Selcuk Akpinar, Kadri Atay, Nadir Alpay, Kamil Nas, Miklos Illyes and Suleyman Tevfik Ecder. The effect of Helicobacter pylori eradication on arterial stiffness and qt dispersion, Biomedical Research 2017; 28 (2): 503-507
 7. Ferhat Arslan, Ergenekon Karagöz, Mesut Yilmaz, Ayse Batirel, Birsen Yigit Arslan, Nedim Ozer, Nadir Alpay, Ali Mert , Erratum Following publication of the Original article An unnoticed origin of fever: Periapical tooth abscess – Three case reports and literature review Infez Med. 2017 Jun 1;25(2):195.
 8. Erdan A, Ozkok A, Alpay N, Akkaya V, Yildiz A.
  Volume status and arterial blood pressures are associated with arterial stiffness in hemodialysis patients. Int J Artif Organs. 2018 Jul;41(7):378-384. doi: 10.1177/0391398818778212. Epub 2018 May 28.
 9. Alpay N, Özçelik Ü, Eren E, Uslu B. Renal Transplantation in High Immunological Risk Patients: A Single-Center Experience. Transplant Proc. 2019 Sep;51(7):2298-2301. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.04.075. Epub 2019 Aug 9
 10. Alpay N, Ozçelik U Renal Transplantation in Patients With Atypical Hemolytic Uremic Syndrome: A Single Center Experience, Transplant Proc. 2019 Sep;51(7):2295-2297. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.157. Epub 2019 Aug 7.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 1. Duman D, Tahan V, Alpay N, Tanınmış H, Haklar G, Celikel C, Avşar E, Kalaycı C, Tozun N.Is serum hyaluronic asid a surrogate marker predicting liver fibrosis in NAFLD. Advences in the management of GI cancer.13th World Congress of the international Associations of Surgeons and Gastroenterologist, 3-6 December 2003-12-14 Estoril, Portogal ,Abstracts Hepatogastroenterology 2003, 50 suppl.p.126
 2. Alpay N, Ozkok A, Caliskan Y, Akagun T, Cinar SA, Deniz G, Sariyar M, Yildiz A. Influence of conversion from calcineurin inhibitors to everolimus on fibrosis, inflammation, tubular damage and vascular function in renal transplant patients, American Transplantation Congress 2012, Boston

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi,
  İbrahim Akkoç, Nadir Alpay, Mehmet Toptaş, İlke İşitemiz, Hasibe Sunul, Egemen Cebeci**, Hidayet Nedret Ergüven, Ecder Özenç, Savaş Öztürk
  DOI: 10.4274/haseki.3464 Med Bull Haseki 2017;55:106-10
 2. Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Ürogenital Kistlerin Semen Parametreleri Üzerine Etkisi Var mı ?
  Uzun Sami1, Öztürk Savaş1, Gürsu Meltem1, Diker Mustafa2, Akman Tolga3, Şumnu Abdullah1, Karadağ Serhat1, Zeki Aydın1, Cebeci Egemen1, Alpay Nadir4, Kiriş Adem2, Sarılar Ömer5, Kazancıoğlu Rumeyza6 – Turk Neph Dial Transpl 2015; 24 (2): 174-180
 3. Cushing Sendromu, Derleme, Özerdem S, Alpay N, Esen A, Mert A, Karameşe Ö, Kanat M, Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 2013;6(3):56-9
 4. Membranoproliferatif Glomerülonefritlerin Tedavisinde İmmünsupresif AjanlarTülin Akagün, Yaşar Çalışkan, Ömer Kaya, Halil Yazıcı, Berna Yelken, Nadir Alpay, Aydın Türkmen, 2011, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(Lar) 173-177
 5. Altmış yaş üstü kanserli hastalarda hasta ötiroid sendrom sıklığı. Çurgunlu A, Kanbur F, Bavunoğlu I, Döventaş A, Alpay N, Karadağ B, Karter Y, Suna Erdinçler D Endokrinolojide Yönelişler 2004 : 13: 125-127
 6. Hipertansiyon polikliniğinde takip edilen hastalarımıza metabolik sendrom taraması. Çurgunlu A, Bavunoğlu Tüfekçi I, Terzi E, Mazlum A, Çurgunlu S, Alpay N, Karter Y,. Diyabet Bilimi 2004 : 2: 217-220
 7. Altmış yaş üstü hipertansif hastalarda tiroid fonksiyon bozuklukları Çurgunlu A, Bavunoğlu I, Alpay N, Çurgunlu S, TanınmışH, Karter Y, Suna Erdinçler D, Yaldıran A..Endokrinolojide Yönelişler 2004:13 174-176
 8. Diyabetik Hastalarda eklem tutulumları , Derleme, Alpay N, Uludağ M, Tanınmış
 9. Böbrek Naklinde Düşük Doz Valgansiklovir Profilaksisinin Etkinliği Ümit Özçelik*, Nadir Alpay**, Eryiğit Eren***, Bora Uslu****, Ahmet Cem Yardımcı- 2019—Haseki Tıp Bülteni
 10. Hemodiyaliz hastalarında anemi tedavisi, Derleme , Alpay N , Türkmen A Nefroloji Forum Dergisi 2012

Kitap Çevirisi

Dialysis Therapy, Allen R.Nissenson,MD  Richard N. Fine ,MD  Bölüm 32: Diyalize giren kadınlarda gebelik , Güneş Kitabevi 2004

Sağlık Bakanlığı Yılın Hekimi Ödülü 2017

Hakkında

Mesleki Üyelikler

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Türk Nefroloji Derneği
Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi
Türk Tabipler Birliği

telefon
whatsapp